AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI PRIVATE

 

  • Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi acoperite cu gazon;
  • Pregătirea terenului pentru realizarea spațiilor verzi
  • Însămânțarea gazonului
  • Montare rulouri gazon
  • Cosit zone cu gazon și iarbă
  • Tundere garduri vii, borduri, chenare
  • Plantarea și întreținerea de arbori și arbuști;
  • Plantarea și întreținerea de flori, plante perene și bulbi;
  • Plantarea și întreținerea gardurilor vii. 
  • Întreținerea și toaletarea arborilor și arbuștilor

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#